ks. Józef Krawiec

duchowny prowadzący dom dla bezdomnych Barka – kapelan więzienny ZK w Strzelcach Opolskich

Andrzej Bujnowski OP

dominikanian od lat związany z animacją sceny muzyków chrześcijan założyciel zespołu Deus Meus, inicjator spotkań dla muzyków w Ludźmierzu, które następnie rozwinęły się w inicjatywę „Strefa Chwały”